СЕДМИ ФЕСТИВАЛ "ДНИ НА КУКЛИТЕ" 2020 

ПРОГРАМА

 

 

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

p1eop4jv1033k1rfl1qepijq14e34
p1eop4jv119l4g1au381nrf16hl5
p1eop4jv11aeg1lc71ts21v3c1j586
p1eop4jv129951p6k102b1gs1un97
p1eop4jv1311q515nt5f31v7v16ou8

 УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

БЪЛГАРСКИ ТЕАТРИ

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ "УСМИВКА" БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА"

p1eop51mn0uje178f1qmqses1i6t4
p1eop51mn1107vku91afn1o5uomf5
p1eop51mn119lh19dif931idefg46
p1eop51mn1oo9e4vg8o12ni1l287
p1eop51mn215u71ke7imbg98ko99
p1eop51mn2ikkg3g1qgd1s4taoua
p1eop51mn2k0l1ibf1j2c1coms2j8

 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА"

p1eorlkkdcks2ce1149n14k215064
p1eorlkkdj1cr01fvhq6k56ufu95
p1eorlkkdlf831jjj1lu61mr210c06
p1eorlkkdm185q1rjs1kdp1ag6u5h7
p1eorlkkdnp42i1d1vvk104t1fo28
p1eorlkkdq1rlp2uq1u7i141l6209
p1eorlkkdr71rs6esu91bpg1gu3a
p1eorlkkds1pb8ur5r0f1qfb1f35b

 

ТЕАТЪР "ВЕСЕЛ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ТЕЛЕФОН 112... ПОЗВЪНИ!"

p1eormhgc6eh01ughddvf4l1equ4
p1eormhgc71mh01d0phrjvtv1s465
p1eormhgc9unhvlr18c91ikg1fsj6
p1eormhgcc195mf6bb541iiu1ai97
p1eormhgcfef31v9l1vao1nb71j818
p1eormhgch1ispl6b1o52gle1cme9
p1eormhgci12tj14um1q2d1v3c19sjb
p1eormhgcigne1l1d1plfii91f53a

 

ТЕАТЪР "АКО"- СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "НЕРОДЕНА МОМА"

p1eormmjov1um9qfmr1r16981p9n4
p1eormmjp0d0esrl1nf210vccq15
p1eormmjp11uu401862isihe6
p1eormmjp21lup1j6tni21i1q131d7
p1eormmjp316191ars19nq87q1usl8
p1eormmjp47tvp7t1vj7ucc5cea
p1eormmjp4s0jntliu1mv9jfu9

 

ТЕАТЪР "ХАМЕЛИОН"- ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ЛЕЧЕ-БУБОЛЕЧЕ"

p1eormt4o01ttmkb67co1hu21crq4
p1eormt4o16au12tt51eclb4g5
p1eormt4o210ll1usv1hfqt1b114m7
p1eormt4o2d5pro54ne5kjjad6
p1eormt4o3uiq1hk6tuna1m14l28
p1eormt4o41l24125b1aaijj9k2j9
p1eormt4o517ioto1rf41ujhhf2a
p1eormt4o51u0r9brkjh1jivu3ub
p1eormt4o61gk6r1bleuhn5jkgc
p1eormt4o6v325e1k7h1pgl1c4kd

 

ФОНДАЦИЯ "ЗА РОДОПИТЕ" - с.БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "АЗ ДУШАТА"

p1eorn33jcuen58m4v6ddr76u4
p1eorn33jeqndo3s6ntgp107k5
p1eorn33jf11lh1e7319oj68b1ege6
p1eorn33ji1rn81f2o1k551dr1kqk7
p1eorn33jjbcmoni1ev81qvt92p8
p1eorn33jkepinfguou9375r9
p1eorn33jlhitsfosfk1p5p7j5a
p1eorn33jq1l2p1tc712nd1i4g8pgb
p1eorn33jr12lt1e6kqoa179uef0c
p1eorn33k6r4c1hh513v5kt0phed

 

ТЕАТЪР "АКО"- СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ХИТРАТА ЛИСАНКА"

p1eornl006usc1e8mrh01t8t114b4
p1eornl007phpt8fhmnh5s3lo6
p1eornl007r4npsg15722mq3635
p1eornl008t671kj718vq1ero10oe7
p1eornl009166t1r0u1vntdu91v7m8
p1eornl009qk216u11hlo1u211lj89
p1eornl00a114kev41dt71hcpfiga
p1eornl00b1qu51bm1j433d81goob

 

ТЕАТЪР "ВЕСЕЛ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ПИНГВИНЧЕТО ФРАКИ"

p1eornssoudnj3n0bd01pe3ju64
p1eornssov1spe5fa1i3ei2p16cp5
p1eornssp01n6917v11cuo1ttaplp6
p1eornssp11oqnlids4915ut14up7
p1eornssp3mln1203fhnpbg7538
p1eornssp51uaq1d21frm1r791fkt9
p1eornssp7n781ss2156hqpnalba
p1eornssp8126fl04krehru17tc
p1eornssp8loe6ujdegrm4f9qb
p1eornssp913mh9dvp8f51bc1d

 

ТЕАТЪР "ЯНКО МИТЕВ" - ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "КАПЧИЦИ СМЯХ"

{

p1ep156k5u1m3d1728p081g479sp4
p1ep156k61m3216u1k6q8vfju5
p1ep156k6213ok1chh3uoa71fp86
p1ep156k63m661krh1m0v1v191a7l7
p1ep156k64ltn84047hl1e1bi38
p1ep156k65ho91fes10np11jqg749
p1ep156k661o73118a64g1js5mo2a
p1ep156k6711nv1hs61lq5s1l10mnb
p1ep156k6cge1cq61mon1tcp1b1uc
p1ep156k6d16q6dfn1llk15vo13g1d

 

ФОНДАЦИЯ "ЗА РОДОПИТЕ" - с.БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "СЛИВИ ЗА СМЕТ"

p1ep15ne1nod34du4k1ov0n0a4
p1ep15ne1s2loqbd1nrimgg1gs15
p1ep15ne1u18e61mv8t9f1a206d06
p1ep15ne201v6f10bqscg18ge1m0e7
p1ep15ne221kd3i031jet6t9jnh8
p1ep15ne23tjc1s5kq1d1j87tj89
p1ep15ne251rod1ij611s051ocsea
p1ep15ne27sn1jq7th31gt46lib
p1ep15ne2afig1co81oaf11g1uppc
p1ep15ne2b1ah018n17p01j0210q3d
p1ep15ne2e1fmv4bo1v1pckc15iae
p1ep15ne2j1h6s1vpa1rdu1b1hpnvf
p1ep15ne2l1jiqv7v1gse1ghk78tg

 

ТЕАТЪР "МАЛЕ МАЛЕ" - СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "РАЗБОЙНИЧЕСКА ИСТОРИЯ"

p1ep161a4h165f3h11ageb2g19go4
p1ep161a4ipfd188a4nl13j11m0a6
p1ep161a4iqcf2cc1rdm176g1r975
p1ep161a4j1nci1n2t1i9s46p1t5b7
p1ep161a4k12001k7e1d2svmo1tvc9
p1ep161a4k80i15cmat8dg511u48
p1ep161a4n1d827ni66j1r661tbea
p1ep161a5119rp1rig1mlkudm1m9bb
p1ep161a521s921hus1hmn1fvm1jfcd
p1ep161a52cir9c61vj746713qnc
p1ep161a537pk7q8o4h5f3fice
p1ep161a54q8q1nk21t1s1p5h1iunf

 

ТЕАТЪР "ММ" - СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "СЛОНЧЕТО С РОЗОВИТЕ УШИ"

p1ep1670bl1piiu4s2m1mfi1os44
p1ep1670bn13c4t2i1db2166ns776
p1ep1670bn1k401m1m9m2128j19di5
p1ep1670bo1nnec97165npfl9038
p1ep1670botfg14v3atvm6h9fg7
p1ep1670bq1vdrhaq127310nm8cu9
p1ep1670br1f0l64j1kq91fmmcosb
p1ep1670brphi149gkcs12191c19a
p1ep1670bs1s2qo4h1rk9si39ssc
p1ep1670bshr694fe0r1ql9khld

 

ТЕАТЪР "МАЛЕ МАЛЕ" - СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "БАЛОН КАТО СЛОН"

p1ep16c3jptv41f831cjdf2p1a9f4
p1ep16c3jreut4t1lek1u6s3is5
p1ep16c3jtq691aun199qu20vmf6
p1ep16c3ju1voguft4it13vko4j8
p1ep16c3jun7fe88jmb1bu87c7
p1ep16c3jvesijld1a791caj1ne69
p1ep16c3k01lfa8np1hkt1694isqa
p1ep16c3k213hopso1dj0bac7cnb
p1ep16c3k3431t4re021r58t34c

 

ТЕАТЪР "ТРИО" - БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "ОТТУК ОТТАМ"

p1ep16k4a8135s1o4k17hp1phn60q4
p1ep16k4a91776dnpa3k1lsk1jfl6
p1ep16k4a91hftof71709lg01nuq5
p1ep16k4aa1qvf1rak17mj1h3encb8
p1ep16k4aagquuhcdrb6l19f57
p1ep16k4aar6rtv41qi31r8b10q49
p1ep16k4ab45tavk1qt10vjlea
p1ep16k4ac1i5v1tf9141r1bgrtnmb
p1ep16k4ad146pbmhlir7231oq2c

 

 

ЗАКРИВАНЕ